Договір-оферта

Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою (далі – Договір) та є обов'язковим до виконання всіма відвідувачами сайту.
1.2. Договір не вимагає двостороннього підписання, діє в електронному вигляді.

Визначення термінів
2.1. Сайт – веб-ресурс, розташований за адресою: uadvokata.com.ua
2.2. Відвідувач – особа, що відвідала Сайт.
2.3. Товар – цифровий об'єкт, який доступний для придбання на Сайті.
2.4. Продавець – особа, яка здійснює продаж Товару через Сайт.
2.5. Покупець – Відвідувач, який прийняв умови даного Договору, який оформив на Сайті замовлення і сплатив за Товар.

Предмет Договору
3.1. Продавець зобов'язується передати Товар Покупцю, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар.
3.2. Після придбання Товару Покупець має право вносити в нього будь-які зміни, редагувати на власний розсуд.
3.3. Відчуження або передача Товару за межами Сайту забороняються.

Акцепт (прийняття) оферти
4.1. Факт оформлення замовлення на придбання Товару є свідченням того, що Покупець цілком ознайомився з текстом цього Договору і беззастережно прийняв усі його умови.
4.2. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що він діє від власного імені і в своїх інтересах.
4.3. Оформлення замовлення здійснюється у спосіб, передбачений на Cайті.
4.4. Продавець не несе відповідальності за зміст, достовірність, повноту, правильність і точність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.
4.5. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцеві в прийнятті та виконанні його замовлення без пояснення причини.

Характеристики Товару
5.1. Характеристики Товару мають відповідати загальним вимогам, які звичайно пред'являються до такого виду Товарів.
5.2. Повний перелік Товарів, доступних для придбання, знаходиться на сторінці: uadvokata.com.ua/magazin/
5.3. Інформація про характеристики Товару, представленого на Cайті, носить довідковий характер і не може повною мірою передавати відомості про точні властивості і характеристики Товару.
5.4. У разі виникнення у Покупця будь-яких питань, що стосуються конкретних властивостей і характеристик Товару, Покупець зобов'язаний перед оформленням замовлення звернутися до Продавця для отримання необхідної інформації.
5.5. Продавець не несе відповідальності за невідповідність Товару очікуванням Покупця.

Ціна Товару
6.1. Ціни на Сайті вказуються за одиницю Товару.
6.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем у будь-який час в односторонньому порядку, без узгодження з іншими особами.

Оплата Товару
7.1. Для придбання Товару в формі замовлення Покупець вказує свою електронну адресу. На вказану адресу надходить посилання для вибору способу оплати через платіжну систему "Інтеркаса" (Visa, MasterCard...). Після здійснення оплати Покупцеві надходить друге посилання для завантаження файлу.
7.2. Покупець власним коштом оплачує комісії (збори), які стягуються платіжними системами (кредитними організаціями) при здійсненні оплати.
7.3. Обов'язок Покупця щодо оплати Товару вважається виконаним з моменту отримання Продавцем повної ціни Товару.
7.4. До отримання повної ціни Товару Продавець має право не передавати Товар Покупцеві.

Доставка Товару
8.1. Доставка Товару здійснюється шляхом надсилання на електронну адресу Покупця інформації для завантаження Товару (файлу або постійного чи тимчасового посилання для завантаження файлу – на вибір Продавця).
8.2. З моменту надсилання на електронну адресу Покупця інформації для завантаження Товару всі зобов'язання Продавця вважаються виконаними.

Гарантії
9.1. Товар надається "як є", без будь-яких гарантій. Покупець розуміє, що Товар не є стовідсотковою гарантією отримання позитивного результату.
9.2. Кошти за придбаний Товар поверненню не підлягають.
9.3. Продавець безкоштовної підтримки щодо подальшого використання або адаптації Товару під конкретні або індивідуальні умови не надає.

Відмова від відповідальності
10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, збитки, втрачену вигоду і таке інше, що виникло в результаті використання або неможливості використання Товару.

Вирішення суперечок
11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.
11.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їхнього усунення протягом одного місяця сторона має право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів.

Термін дії договору
12.1. Договір набуває чинності з моменту його повного і безумовного акцепту Відвідувачем і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

Заключні положення
13.1. Відвідувач зобов'язується самостійно знайомитися з актуальною редакцією цього Договору.
13.2. У разі незгоди Відвідувача Сайту з будь-яким положенням Договору він не має права продовжувати користування Сайтом, у тому числі не має права замовляти Товар.
13.3. Власник Сайту має право в односторонньому порядку, без узгодження з іншими особами, вносити зміни до цього Договору. Такі зміни набувають чинності з моменту їхнього опублікування на Cайті.
13.4. Відвідувач зобов'язаний негайно припинити користування Сайтом, якщо до цього Договору були внесені зміни і Відвідувач з такими змінами не згоден.
13.5. До цього Договору, а також до відносин між Продавцем і Покупцем застосовується законодавство України.
13.6. Недійсність окремих положень Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг бути укладений без додання до нього таких положень.

P.S. Якщо у вас залишилися будь-які питання з цього приводу, зв'яжіться зі мною.

>