107

Новий зразок позовної заяви у цивільному процесі (2019)

15 грудня 2017 року набрали чинності зміни до Цивільного процесуального кодексу України, які встановили нові критерії щодо оформлення позовних заяв. У зв’язку з цим пропоную вам перелік основних вимог, яким має відповідати цивільний позов у 2019 році. Вказаний перелік дозволить вам швидко перевірити правильність і повноту складеного документа, а також уникнути помилок під час подальшого розгляду справи.

Отже, новий ЦПК передбачає, що позовна заява має містити наступні відомості:

1. Найменування суду, до якого вона подається (п.1 ч.3 ст.175).

2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу (п.2 ч.3 ст.175). Якщо учасником справи є фізична особа, в заяві вказуються її повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються лише у випадку, коли така інформація відома позивачу. Якщо учасником справи виступає юридична особа, документ має містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням поштового індексу та ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасників вказуються за наявності таких даних у розпорядженні заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці (п.3 ч.3 ст.175).

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п.5 ч.3 ст.175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які оспорюються чи стягуються (п.3 ч.3 ст.175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які посилається заявник (п.5 ч.3 ст.175). Всі наявні у позивача докази мають бути подані разом з позовною заявою (ч.2 ст.83, ч.5 ст.177). Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли заявник обґрунтує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від нього не залежали (ч.8 ст.83).

7. Зазначення щодо наявності у заявника або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви (ч.5 ст.95, п.8 ч.3 ст.175).

8. Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із цивільним позовом (п.8 ч.3 ст.175). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи має про це письмово повідомити суд та зазначити:

 • доказ, який не може бути подано;
 • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
 • докази, які підтверджують, що особа вжила всіх залежних від неї заходів, спрямованих на отримання вказаного доказу (ч.4 ст.83).

9. Дані про вжиття заходів досудового врегулювання суперечки (п.6 ч.3 ст.175). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ч.1 ст.16).

10. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п.7 ч.3 ст.175).

11. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п.10 ч.3 ст.175).

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд зазначити в рішенні (п.4 ч.3 ст.175). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у випадку коли закон або договір не містять ефективного способу захисту (ст.5).

13. Якщо заява подається до кількох відповідачів, в ній має бути зазначено зміст вимог кожного з них (п.4 ч.3 ст.175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до заяви (п.8 ч.3 ст.175). Письмові докази надаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК (ч.2 ст.95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч.4 ст.95). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення (ч.5 ст.95). Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором (ч.7 ст.95).

15. Клопотання про витребування доказів (ч.3 ст.177). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням цивільного позову. Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли особа обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від неї (ч.1 ст.84). У клопотанні має бути зазначено:

 • який доказ витребовується;
 • обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 • вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, - докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.2 ст.84).

16. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування (ч.6 ст.177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч.1 ст.134, п.9 ч.3 ст.175). До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст.133). У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч.2 ст.134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (ч.4 ст.177). Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазначаються в тексті позовної заяви (ч.4 ст.175).

19. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача (ч.7 ст.177). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч.1, 2 ст.62). Повноваження адвоката на судове представництво підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (ч.4 ст.62).

20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч.1 ст.177). Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч.2 ст.177).

21. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч.2 ст.175), із зазначенням посадового становища (п.1 ч.4 ст.185). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч.5 ст.175, ст.56).

В якості бонусу я також підготував для вас новий зразок цивільного позову, який можна завантажити за наступним посиланням:

Вкажіть свою електронну адресу, щоб отримати доступ до файлу…

Залишаючи свою адресу, ви погоджуєтеся з Правилами використання сайту. Вам будуть надсилатися електронні листи. Підписку можна скасувати будь-якої миті.

Зазначений приклад відповідає усім перерахованим вище вимогам, а також містить посилання на основні види клопотань, які повинні або можуть бути заявлені позивачем до початку судового розгляду.

Сподобався підготований мною зразок? Дайте мені знати про це в коментарях знизу.

Читайте також: Форма та зміст позовної заяви до господарського суду.

Павло Малиневський
 

Адвокат. Допомагаю людям і бізнесу захищати інтереси, зберігати активи, заробляти гроші. Зв'язатися зі мною можна через сторінку "Контакти".

 • Ирина сказав:

  Да. Спасибо, все идеально!

  • Павло Малиневський сказав:

   Рад, что вам понравился документ)

 • Инна сказав:

  Спасибо за анализ. С учетом изменений в законодательстве, комментарии к Кодексам сейчас очень нужны.

  • Павло Малиневський сказав:

   Будет еще, почаще заходите)

 • Олег сказав:

  Спасибо за систематизацию в образце новелл ЦПК относительно требований к исковому заявлению. Считаю, что будет очень полезно начинающим и сэкономит время продвинутым.

  • Павло Малиневський сказав:

   Спасибо за добрые слова!

 • Виктор сказав:

  Благодарю, Павел. Удачи Вам.

 • Владимир сказав:

  Прекрасно и доходчиво изложено. Огромное спасибо! Благополучия и благоденствия Вам в мире и любви, на долгие лета.

  • Павло Малиневський сказав:

   Владимир, благодарю за хороший отзыв)

 • Віра сказав:

  Дякую :)

 • Наталия сказав:

  Знать право, служить праву, защищать право. Благо в дар Вам, Павел. Спасибо.

 • Валентин сказав:

  Потрібна інформація, дякую

 • Олена сказав:

  Корисно і своєчасно. Спробую написати сама.

 • Евгени сказав:

  Спасибо. Респект!

 • valentina сказав:

  Дякую!

 • Виктор сказав:

  Спасибо за Ваш труд!

 • Ольга сказав:

  Самые наилучшие мои пожелания автору статьи. Составить, объяснить, и так качественно донести до юридической публики – действительно великодушно с Вашей стороны. Успехов Вам во всем!

 • василий сказав:

  Чётко, грамотно и ничего лишнего! Как и подобает настоящему юристу!

 • Оксана Цимбалюк сказав:

  Дякую за Вашу працю. Стане в нагоді.

 • Вікторія сказав:

  Дякую! Всі новели систематизовано та зручні у використанні!

 • Михаил сказав:

  Огромная благодарность! Четко и доходчиво, ничего лишнего!

 • Игорь Николаевич сказав:

  Благодарю Павел, с Вашей помощью понимание нововведений при составлении и подаче иска намного облегчилось! Удачи!

 • Юрій сказав:

  Дякую.

 • Юрій сказав:

  Обов’язково поділюсь.

 • Ян сказав:

  Коллега спасибо большое материал очень помог в работе! Кратко, систематизировано, самое главное доходчиво, т.к. ничего лишнего!

  • Павло Малиневський сказав:

   Ян, спасибо за позитивную оценку)

 • Любовь сказав:

  Очень толково.

 • vika сказав:

  Отсутствие в иске сведений «про вжиття заходів досудового врегулювання спору» судья в своей Ухвале назвала нарушением п.6 ч.3 ст.175. Считаю она не права, но вот так они продолжают действовать (а там в статье ясно указано, «якщо такі проводилися» – что интересно, судья цитирует это, но не указание об этом моменте называет нарушением и возвращает иск на доработку)

  • Павло Малиневський сказав:

   Сейчас надо быть очень аккуратным при оформлении документов.

 • Анатолий сказав:

  Прекрасно и доходчиво изложено. Огромное спасибо!

  • Павло Малиневський сказав:

   В ближайшее время планирую опубликовать материалы и по другим видам исковых заявлений.

 • Наталія сказав:

  Дякую!

 • Роман сказав:

  Чудово все викладено. Дякую за чітке пояснення. Файл на жаль не прийшов на електронку.

 • Alex сказав:

  Очень помогло, спасибо за проделанную работу. Плюс вам в карму )

 • Sam сказав:

  Здравствуйте! Скиньте, пожалуйста, на мою почту! Спасибо! Успехов в работе и крепкого здоровья!

  • Павло Малиневський сказав:

   Добрый день! Проблема похоже была на стороне моего сайта. Сейчас все должно работать правильно. Можете проверить.

 • Павло Малиневський сказав:

  Если при скачивании документов у вас возникнуть сложности, напишите мне об этом в комментариях, чтобы я смог быстро устранить такую проблему.

 • Constantine сказав:

  Дуже корисно. І не тільки для позивачів… Дякую.

 • Павел сказав:

  Спасибо. Профессионально.

 • Наталія сказав:

  Дуже гарно систематизовано. Дякую.

 • Ульяна сказав:

  Доброго дня, підскажіть будь ласка як довести те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав?

  • Павло Малиневський сказав:

   Ульяна, доброго дня! Це робиться шляхом подачі заяви, яка може бути оформлена окремим документом або вказана у тесті позовної заяви. Наведений мною зразок вже містить у собі таку інформацію.

 • Марианна сказав:

  Спасибо Вам!

 • Ольга сказав:

  Спасибо, очень доходчиво.

 • stanislaw сказав:

  Дякую. Дай Боже Вам здоровя.

 • DEN сказав:

  Спасибо! Очень ценная информация.

 • Борис Миколайович сказав:

  Дякую – корисно і зрозуміло.

 • Тая сказав:

  Велике дякую. Корисно. Вчасно.

 • Ольга сказав:

  Спасибо большое за Вашу работу.
  Очень профессионально и качественно написано.

 • ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ сказав:

  СПАСИБО! МАТЕРИАЛ ПОЛЕЗНЫЙ. С УВ. ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Людмила сказав:

  Дуже вдячна за систематизацію та підсумок щодо написання позовної, рідко коли знайдеш адвоката, що готовий поділитися практикою, досвідом та розумінням того матеріалу, який опанував раніше за тебе). А відтак, бачу однодумця, дуже приємно! Нехай Вам це віддається сторицею! Благополуччя та процвітання!

 • Татьяна сказав:

  Спасибо Вам за новый образец.

 • Анатолій сказав:

  Дуже доречно, знадобилось. Підготовлено нормально. Дякую. Бажаю успіхів.

  • Павло Малиневський сказав:

   Анатолій, і вам бажаю успіхів!

 • Віталій сказав:

  Я би ще додав про ст.90-91 ЦПК. Якщо є потреба викликати свідків, разом із позовои подавати Заяву про виклик свідків.

  • Павло Малиневський сказав:

   Віталій, дякую за рекомендацію!
   Зроблено!

 • Ирина сказав:

  Спасибо, очень пригодилось! Успехов в работе!

 • Яна сказав:

  Я так же не могу загрузить образец.
  Здесь все описано доходчиво, но куда именно вставлять эти пункты не совсем понимаю. Очень хотелось бы посмотреть на образец, но никак не могу его получить.

  • Павло Малиневський сказав:

   Яна, здравствуйте! Внизу страницы есть форма. Указываете свой e-mail. Нажимаете на кнопку загрузить. После этого страница перезагрузиться, и вы получите доступ к активной ссылке для скачивания «Завантажити новий зразок позовної заяви (2018)». Если проблема не исчезает попробуйте очистить кэш своего браузера.

 • Александр сказав:

  Спасибо. Ваша статья и образец очень помогли мне в подготовке иска по защите моих прав. Всего Вам наилучшего, удачи во всем.

  • Павло Малиневський сказав:

   Благодарю за позитивный отзыв)

 • Марія сказав:

  Мені дуже подобається такий зразок позову. За новим цпк дуже важко стало писати і тому така допомога вчасна і доцільна. Дякую Вам.

 • Людмила сказав:

  Хорошо написано!

 • Ольга сказав:

  Все понятно, информативно и без воды. Спасибо.

 • Анна сказав:

  Дякую! Мені дуже сподобалась Ваша праця, багато корисної інформації і нічого зайвого!

  • Павло Малиневський сказав:

   Радий був допомоги. Успіхів у вашій роботі.

 • Олександр сказав:

  Дуже вдячний! Ви мені допомогли.

  • Павло Малиневський сказав:

   Радий дізнатися про це)

 • Светлана сказав:

  Спасибо! Очень понятно, доступно и доходчиво! Желаю удачи в разрешении судебных споров!

  • Павло Малиневський сказав:

   Благодарю за комментарий, Светлана!

 • Роман сказав:

  дякую, корисно!

 • Ліна сказав:

  Доброго дня, дякую вам за зрозумілий і вмісткий виклад матеріалу)
  Хочу спитати уточнення, а саме щодо п.2 ч.3 ст. 175 ЦПК, чи можу я вказати у позовній заяві і ідентифікаційний номер позивача і його паспортні дані, чи потрібно щось одне? Чи може це стати підставою для зупинення?

  • Павло Малиневський сказав:

   Вітаю! Жодних проблем у тому, щоб одночасно зазначити у позові податковий номер та паспортні дані, не бачу.

 • Валентина сказав:

  Щиро дякую))) Маю мало знань в цьому напрямку, ( я бухгалтер), але картина прояснюється. Осмілюсь задати питання: якщо пропущений термін звернення по спадщині, хто тоді відповідач в питанні продовження терміну?

 • Аліна сказав:

  Доброго часу доби. Роз’ясніть, по можливості, чи потрібно оцінювати позов складений самостійно про поновлення на роботі. А також, чи платити судовий збір за такий позов (до нововведень сплати на поновл. на роботі не було). Спасибі.

  • Павло Малиневський сказав:

   Доброго дня! Якщо ви щось зробите неправильно суд винесе ухвалу про усунення недоліків і надасть вам час на їх усунення.

 • Роман сказав:

  Це не зразок, а лише перелік норм права.

  • Павло Малиневський сказав:

   А що ви хотіли, позовну заяву на всі випадки життя?

 • Елена сказав:

  спасибо огромное!!!

 • Петро сказав:

  Сподобалися підготовані Вами зразки. Ви відрізняєтеся від інших. Інші і копіювати багато чого не дають.

  • Павло Малиневський сказав:

   Радий що вам подобається)

 • Ольга сказав:

  Вітаю! Дякую за зразок позовної заяви та передачу досвіду. Дуже конструктивно.

  • Павло Малиневський сказав:

   Дякую за зворотній зв’язок.

 • Виталий сказав:

  Добрый день. Спасибо за то, что все подробно описали. Хотел взглянуть на сам образец составленного искового заявления, но не удалось. Подписался, в строчке указал свой имеил, перешел на почту подтвердил, ссылка перевела меня на страницу где написано : “спасибо за проявленный интерес!” и все. Где я допустил ошибку?

  • Павло Малиневський сказав:

   Виталий, добрый день!

   Нужно вернуться обратно на страницу сайта. Баннер должен исчезнуть, а в место него появиться ссылка для загрузки файла.

 • Петрович сказав:

  Доступно і точно викладено матеріал.
  Щиро вдячний.

 • влад сказав:

  Дякую. Дай Боже вам здоров’я.

 • влад сказав:

  Пожежа була 28.10.2017 року.
  Позов подав в Дніпровський суд Києва про відшкодування шкоди по ст.22, 1166 ЦК.
  Йде попередній, підготовчий розгляд, ще навіть не призначена експертиза. Бабка не має коштів щоб розрахуватись, але має інше житло, поки ДВС затягне час- вона залишиться безхатченком. Я хочу не по ст.366, як дебітор з кредитора витребувати перехід права власності само будівництво, а по ст.365 припинення права власності, так як спільно неможливо відновити та проживати, її шкода буде мінімальна.
  Суддя каже, що позов невірний. Що мені оптимальніше зробити? Щоб розрахуватись в інший спосіб по ст.1192 ЦК, майном.
  По ст.49 ЦПК змінити предмет позову, або 2) підстави чи 3) збільшити позовні вимоги, 4) уточнити вимоги, чи 5) писати новий позов по 365, але це займе багато часу.
  Можливо є інші варіанти? Порадьте, що краще?
  Дякую!

  • Павло Малиневський сказав:

   Доброго дня!
   Поки сказати важко. Як мінімум треба бачити текст вашої позовної заяви.
   Також звертаю увагу, що послуга по уточненню правової позиції буде платною.

 • Вадим сказав:

  Здравствуйте, может ли человек давший денег под расписку, которая была напечатана и не была заверена ни нотариусом, ни свидетелями подать в суд?

  • Павло Малиневський сказав:

   Вадим, доброго дня! Жодних юридичних обмежень на звернення до суду за захистом своїх прав не існує. Закон не вимагає, щоб розписка в обов’язковому порядку засвідчувалася у нотаріуса або складалася в присутності свідків. Якщо текст вказаного документа діючому законодавству не суперечить і містить власноручний підпис одержувача, кредитор має всі шанси отримати позитивне рішення.

 • Виктория сказав:

  Спасибо. Грамотно.

  • Павло Малиневський сказав:

   Доброго дня, Вікторіє!
   Користуйтеся на здоров’я) Будуть запитання чи пропозиції – пишіть.

 • >