93

Новий зразок позовної заяви у цивільному процесі (2018)

15 грудня 2017 року набрали чинності зміни до Цивільного процесуального кодексу України, які встановили нові критерії щодо оформлення позовних заяв. У зв’язку з цим пропоную вам перелік основних вимог, яким має відповідати цивільний позов у 2018 році. Вказаний перелік дозволить вам швидко перевірити правильність і повноту складеного документа, а також уникнути помилок під час подальшого розгляду справи.

Отже, новий ЦПК передбачає, що позовна заява має містити наступні відомості:

1. Найменування суду, до якого вона подається (п.1 ч.3 ст.175).

2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу (п.2 ч.3 ст.175). Якщо учасником справи є фізична особа, в заяві вказуються її повне прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання з поштовим індексом. Податковий номер та серія і номер паспорта зазначаються лише у випадку, коли така інформація відома позивачу. Якщо учасником справи виступає юридична особа, документ має містити повне найменування, місцезнаходження із зазначенням поштового індексу та ідентифікаційний код цієї особи. Засоби зв’язку учасників вказуються за наявності таких даних у розпорядженні заявника.

3. Ціна позовної заяви, якщо вона підлягає грошовій оцінці (п.3 ч.3 ст.175).

4. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п.5 ч.3 ст.175).

5. Обґрунтований розрахунок сум, які оспорюються чи стягуються (п.3 ч.3 ст.175).

6. Зазначення доказів, що підтверджують обставини, на які посилається заявник (п.5 ч.3 ст.175). Всі наявні у позивача докази мають бути подані разом з позовною заявою (ч.2 ст.83, ч.5 ст.177). Докази, подані після вказаного строку, до розгляду судом не приймаються. Винятком є лише випадки, коли заявник обґрунтує неможливість їхнього своєчасного подання через підстави, які від нього не залежали (ч.8 ст.83).

7. Зазначення щодо наявності у заявника або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви (ч.5 ст.95, п.8 ч.3 ст.175).

8. Зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із цивільним позовом (п.8 ч.3 ст.175). Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи має про це письмово повідомити суд та зазначити:

 • доказ, який не може бути подано;
 • причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк;
 • докази, які підтверджують, що особа вжила всіх залежних від неї заходів, спрямованих на отримання вказаного доказу (ч.4 ст.83).

9. Дані про вжиття заходів досудового врегулювання суперечки (п.6 ч.3 ст.175). Сторони вживають заходів для досудового врегулювання суперечки за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом (ч.1 ст.16).

10. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів чи позову до подачі позовної заяви, якщо вони вживалися раніше (п.7 ч.3 ст.175).

11. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав (п.10 ч.3 ст.175).

12. Спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту, який не суперечить закону і який позивач просить суд зазначити в рішенні (п.4 ч.3 ст.175). Суд визначає спосіб захисту, який не суперечить закону, у випадку коли закон або договір не містять ефективного способу захисту (ст.5).

13. Якщо заява подається до кількох відповідачів, в ній має бути зазначено зміст вимог кожного з них (п.4 ч.3 ст.175).

14. Перелік документів та інших доказів, які додаються до заяви (п.8 ч.3 ст.175). Письмові докази надаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено ЦПК (ч.2 ст.95). Копії вважаються засвідченими належним чином, якщо їх було засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством (ч.4 ст.95). Особа, яка подає письмові докази в копіях (електронних копіях), має зазначити наявність у неї або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення (ч.5 ст.95). Документи, отримані за допомогою факсимільного чи інших аналогічних засобів зв’язку, приймаються до розгляду як письмові докази у випадках і в порядку, які встановлені законом або договором (ч.7 ст.95).

15. Клопотання про витребування доказів (ч.3 ст.177). Клопотання про витребування доказів подається разом з поданням цивільного позову. Якщо таке клопотання заявлено після закінчення встановленого строку, суд залишає його без задоволення. Винятком є випадок, коли особа обґрунтує неможливість його надання у визначений строк з причин, що не залежали від неї (ч.1 ст.84). У клопотанні має бути зазначено:

 • який доказ витребовується;
 • обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
 • підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
 • вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, - докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (ч.2 ст.84).

16. До заяви про визнання акта чи договору недійсним додається копія (або оригінал) оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача – клопотання про його витребування (ч.6 ст.177).

17. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи (ч.1 ст.134, п.9 ч.3 ст.175). До судових витрат належить судовий збір; витрати на професійну правничу допомогу; витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їхнім місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інші витрати, пов’язані із вчиненням процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду (ст.133). У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у їхньому відшкодуванні, за винятком суми сплаченого судового збору (ч.2 ст.134).

18. Документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону (ч.4 ст.177). Підстави звільнення заявника від сплати судового збору зазначаються в тексті позовної заяви (ч.4 ст.175).

19. Довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача (ч.7 ст.177). Довіреність фізичної особи має бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою (ч.1, 2 ст.62). Повноваження адвоката на судове представництво підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (ч.4 ст.62).

20. Копії позовної заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (ч.1 ст.177). Це правило не поширюється на позови, що виникають з трудових правовідносин, а також про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду (ч.2 ст.177).

21. Підпис позивача, або його представника, або іншої особи, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи (ч.2 ст.175), із зазначенням посадового становища (п.1 ч.4 ст.185). Якщо позов подається особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в тексті позовної заяви вказуються підстави такого звернення (ч.5 ст.175, ст.56).

В якості бонусу я також підготував для вас новий зразок цивільного позову, який можна завантажити за наступним посиланням:

Зазначений приклад відповідає усім перерахованим вище вимогам, а також містить посилання на основні види клопотань, які повинні або можуть бути заявлені позивачем до початку судового розгляду.

Сподобався підготований мною зразок? Дайте мені знати про це в коментарях знизу.

Також читайте: "Форма та зміст позовної заяви до господарського суду".

 • Ирина:

  Да. Спасибо, все идеально!

  • Павел Малиневский:

   Рад, что вам понравился документ)

 • Инна:

  Спасибо за анализ. С учетом изменений в законодательстве, комментарии к Кодексам сейчас очень нужны.

  • Павел Малиневский:

   Будет еще, почаще заходите)

 • Олег:

  Спасибо за систематизацию в образце новелл ЦПК относительно требований к исковому заявлению. Считаю, что будет очень полезно начинающим и сэкономит время продвинутым.

  • Павел Малиневский:

   Спасибо за добрые слова!

 • Виктор:

  Благодарю, Павел. Удачи Вам.

 • Владимир:

  Прекрасно и доходчиво изложено. Огромное спасибо! Благополучия и благоденствия Вам в мире и любви, на долгие лета.

  • Павел Малиневский:

   Владимир, благодарю за хороший отзыв)

 • Віра:

  Дякую :)

 • Наталия:

  Знать право, служить праву, защищать право. Благо в дар Вам, Павел. Спасибо.

 • Валентин:

  Потрібна інформація, дякую

 • Олена:

  Корисно і своєчасно. Спробую написати сама.

 • Евгени:

  Спасибо. Респект!

 • valentina:

  Дякую!

 • Виктор:

  Спасибо за Ваш труд!

 • Ольга:

  Самые наилучшие мои пожелания автору статьи. Составить, объяснить, и так качественно донести до юридической публики — действительно великодушно с Вашей стороны. Успехов Вам во всем!

 • василий:

  Чётко, грамотно и ничего лишнего! Как и подобает настоящему юристу!

 • Оксана Цимбалюк:

  Дякую за Вашу працю. Стане в нагоді.

 • Вікторія:

  Дякую! Всі новели систематизовано та зручні у використанні!

 • Михаил:

  Огромная благодарность! Четко и доходчиво, ничего лишнего!

 • Игорь Николаевич:

  Благодарю Павел, с Вашей помощью понимание нововведений при составлении и подаче иска намного облегчилось! Удачи!

 • Юрій:

  Дякую.

 • Юрій:

  Обов’язково поділюсь.

 • Ян:

  Коллега спасибо большое материал очень помог в работе! Кратко, систематизировано, самое главное доходчиво, т.к. ничего лишнего!

  • Павел Малиневский:

   Ян, спасибо за позитивную оценку)

 • Любовь:

  Очень толково.

 • vika:

  Отсутствие в иске сведений «про вжиття заходів досудового врегулювання спору» судья в своей Ухвале назвала нарушением п.6 ч.3 ст.175. Считаю она не права, но вот так они продолжают действовать (а там в статье ясно указано, «якщо такі проводилися» — что интересно, судья цитирует это, но не указание об этом моменте называет нарушением и возвращает иск на доработку)

  • Павел Малиневский:

   Сейчас надо быть очень аккуратным при оформлении документов.

 • Анатолий:

  Прекрасно и доходчиво изложено. Огромное спасибо!

  • Павел Малиневский:

   В ближайшее время планирую опубликовать материалы и по другим видам исковых заявлений.

 • Наталія:

  Дякую!

 • Роман:

  Чудово все викладено. Дякую за чітке пояснення. Файл на жаль не прийшов на електронку.

 • Alex:

  Очень помогло, спасибо за проделанную работу. Плюс вам в карму )

 • Sam:

  Здравствуйте! Скиньте, пожалуйста, на мою почту! Спасибо! Успехов в работе и крепкого здоровья!

  • Павел Малиневский:

   Добрый день! Проблема похоже была на стороне моего сайта. Сейчас все должно работать правильно. Можете проверить.

 • Павел Малиневский:

  Если при скачивании документов у вас возникнуть сложности, напишите мне об этом в комментариях, чтобы я смог быстро устранить такую проблему.

 • Constantine:

  Дуже корисно. І не тільки для позивачів… Дякую.

 • Павел:

  Спасибо. Профессионально.

 • Наталія:

  Дуже гарно систематизовано. Дякую.

 • Ульяна:

  Доброго дня, підскажіть будь ласка як довести те, що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав?

  • Павел Малиневский:

   Ульяна, доброго дня! Це робиться шляхом подачі заяви, яка може бути оформлена окремим документом або вказана у тесті позовної заяви. Наведений мною зразок вже містить у собі таку інформацію.

 • Марианна:

  Спасибо Вам!

 • Ольга:

  Спасибо, очень доходчиво.

 • stanislaw:

  Дякую. Дай Боже Вам здоровя.

 • DEN:

  Спасибо! Очень ценная информация.

 • Борис Миколайович:

  Дякую — корисно і зрозуміло.

 • Тая:

  Велике дякую. Корисно. Вчасно.

 • Ольга:

  Спасибо большое за Вашу работу.
  Очень профессионально и качественно написано.

 • ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ:

  СПАСИБО! МАТЕРИАЛ ПОЛЕЗНЫЙ. С УВ. ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Людмила:

  Дуже вдячна за систематизацію та підсумок щодо написання позовної, рідко коли знайдеш адвоката, що готовий поділитися практикою, досвідом та розумінням того матеріалу, який опанував раніше за тебе). А відтак, бачу однодумця, дуже приємно! Нехай Вам це віддається сторицею! Благополуччя та процвітання!

 • Татьяна:

  Спасибо Вам за новый образец.

 • Анатолій:

  Дуже доречно, знадобилось. Підготовлено нормально. Дякую. Бажаю успіхів.

  • Павел Малиневский:

   Анатолій, і вам бажаю успіхів!

 • Віталій:

  Я би ще додав про ст.90-91 ЦПК. Якщо є потреба викликати свідків, разом із позовои подавати Заяву про виклик свідків.

  • Павел Малиневский:

   Віталій, дякую за рекомендацію!
   Зроблено!

 • Ирина:

  Спасибо, очень пригодилось! Успехов в работе!

 • Яна:

  Я так же не могу загрузить образец.
  Здесь все описано доходчиво, но куда именно вставлять эти пункты не совсем понимаю. Очень хотелось бы посмотреть на образец, но никак не могу его получить.

  • Павел Малиневский:

   Яна, здравствуйте! Внизу страницы есть форма. Указываете свой e-mail. Нажимаете на кнопку загрузить. После этого страница перезагрузиться, и вы получите доступ к активной ссылке для скачивания «Завантажити новий зразок позовної заяви (2018)». Если проблема не исчезает попробуйте очистить кэш своего браузера.

 • Александр:

  Спасибо. Ваша статья и образец очень помогли мне в подготовке иска по защите моих прав. Всего Вам наилучшего, удачи во всем.

  • Павел Малиневский:

   Благодарю за позитивный отзыв)

 • Марія:

  Мені дуже подобається такий зразок позову. За новим цпк дуже важко стало писати і тому така допомога вчасна і доцільна. Дякую Вам.

 • Людмила:

  Хорошо написано!

 • Ольга:

  Все понятно, информативно и без воды. Спасибо.

 • Анна:

  Дякую! Мені дуже сподобалась Ваша праця, багато корисної інформації і нічого зайвого!

  • Павел Малиневский:

   Радий був допомоги. Успіхів у вашій роботі.

 • Олександр:

  Дуже вдячний! Ви мені допомогли.

 • Светлана:

  Спасибо! Очень понятно, доступно и доходчиво! Желаю удачи в разрешении судебных споров!

  • Павел Малиневский:

   Благодарю за комментарий, Светлана!

 • Роман:

  дякую, корисно!

 • Ліна:

  Доброго дня, дякую вам за зрозумілий і вмісткий виклад матеріалу)
  Хочу спитати уточнення, а саме щодо п.2 ч.3 ст. 175 ЦПК, чи можу я вказати у позовній заяві і ідентифікаційний номер позивача і його паспортні дані, чи потрібно щось одне? Чи може це стати підставою для зупинення?

  • Павел Малиневский:

   Вітаю! Жодних проблем у тому, щоб одночасно зазначити у позові податковий номер та паспортні дані, не бачу.

 • Валентина:

  Щиро дякую))) Маю мало знань в цьому напрямку, ( я бухгалтер), але картина прояснюється. Осмілюсь задати питання: якщо пропущений термін звернення по спадщині, хто тоді відповідач в питанні продовження терміну?

 • Аліна:

  Доброго часу доби. Роз’ясніть, по можливості, чи потрібно оцінювати позов складений самостійно про поновлення на роботі. А також, чи платити судовий збір за такий позов (до нововведень сплати на поновл. на роботі не було). Спасибі.

  • Павел Малиневский:

   Доброго дня! Якщо ви щось зробите неправильно суд винесе ухвалу про усунення недоліків і надасть вам час на їх усунення.

 • Роман:

  Це не зразок, а лише перелік норм права.

  • Павел Малиневский:

   А що ви хотіли, позовну заяву на всі випадки життя?

 • Елена:

  спасибо огромное!!!

 • >